Author: admin

ลิฟท์ขนของ

ลิฟท์ขนของ

ลิฟท์ขนของ


รับติดตั้งลิฟท์ขนของ ลิฟท์ขนสินค้า ลิฟท์บรรทุก สำหรับขนสิ่งของต่างๆ บริการติดตั้งตามอาคาร คอนโด อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน และโรงแรม สำหรับบรรทุกสิ่งของ ขนาดจะใหญ่กว่าลิฟท์โดยสารเล็กน้อย

 

 

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตลิฟท์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ห้องโดยสารมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ฟังชันการใช้งานง่ายและสะดวกสบาย มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานเป็นเลิศอีกด้วย สนใจติดตั้งลิฟท์บรรทุก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สุวรรณภูมิเอเลเวเทอร์ ที่ 02-116-6644

 

 

เหมาะสำหรับติดตั้งและใช้งานในสถานที่ต่างๆ อาทิ ลิฟท์โรงงาน (Warehouse Elevator) ลิฟท์โรงแรม (Hotel Elevator) ลิฟท์ห้างสรรพสินค้า (Shopping Mall Elevator) หรือลิฟท์สนามบิน (Airport Elevator) ใช้สำหรับขนผู้โดยสาร หรือขนสิ่งของในครั้งละมากๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้ลิฟท์มีความทนทาน เหมาะสำหรับรับงานหนัก มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงานได้ดี

ซ่อมบำรุงลิฟท์

สุวรรณภูมิ เอเลเวเทอร์

ซ่อมบำรุงลิฟท์

 
      สายงาน maintenance จะมีช่างที่ทำหน้าที่ตรวจเช็คระบบลิฟท์ บริษัทได้จัดทำมาตรฐานการตรวจเช็คโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ANSI & ASME A17.1- A17.2, JIS A4301-A4302, EN81, BS5750, ISO 14001, ISO 9001:2000, TIS (ม.อ.ก.837-2531ANSI  เพื่อให้การตรวจเช็คเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่างซ่อมบำรุงลิฟท์นั้น จะมีความรู้ด้านการปรับแต่ง Adjust ระบบต่างๆ ของลิฟท์เพื่อให้ลิฟท์ทำงานได้ดี ลดปัญหาการเสีย และเป็นผู้แจ้งเตือนอุปกรณ์ภายในระบบที่ถึงคราว การเข้าตรวจเช็คสภาพลิฟท์ ได้จัดแบ่งการทำงานได้ดังนี้

 

 

     ด้วยเหตุที่อุปกรณ์ภายในระบบลิฟท์มีจำนวนมาก ดังนั้นการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์จึงได้แบ่งเป็น การตรวจเช็คตามระยะเวลาการใช้งาน เช่นมีการตรวจเช็คทำความสะอาด และปรับแต่งลิฟท์ทุก 1 เดือน ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในระบบลิฟท์ทุก 3 เดือน ตรวจเช็คจุดยึดต่างๆ ของโครงสร้างลิฟท์ทุก 6 เดือน เป็นต้น โดยการตรวจเช็คระบบลิฟท์นั้น บริษัทได้เน้นตรวจเช็ค และการแจ้งเตือนเพื่อทำการแก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ของลิฟท์ ก่อนที่ปัญหาจะเกิดหรือก่อนลิฟท์จะเสีย (Preventive Maintenance)

ซ่อมลิฟท์ฉุกเฉิน

ซ่อมลิฟท์ฉุกเฉิน

ซ่อมลิฟท์ฉุกเฉิน

 

 

     – สายงาน Emergency call มีหน้าที่ในการเข้าซ่อมลิฟท์ มีการจัดเวรตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขกรณีลิฟท์เสียฉุกเฉิน ช่างเทคนิคทุกคนผ่านการฝึกอบรมการซ่อมลิฟท์ ตามหลักสูตร และตามคู่มือลิฟท์แต่ละยี่ห้อ บริษัทได้เน้นด้านการมีวินัยและความรับผิดชอบสูง โดยช่างทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมนั้นบริษัท มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
 
    – ฝึกอบรมให้มีความรู้เบื้องต้นในการซ่อม โดยเริ่มจากการศึกษาโครงสร้างลิฟท์ และการทำงานของลิฟท์
 
    – ฝึกทักษะความรู้เกี่ยวกับวงจรการทำงานของลิฟท์ โดยให้มีการฝึกอ่านแบบวงจรจาก Manual หรือแบบการซ่อมลิฟท์แต่ละรุ่น ศึกษาว่าระบบ Safety ของลิฟท์แต่ละรุ่นเป็นอย่างไร และมีการทำงานอย่างไร รวมถึงระบบต่างๆ จะมีความสัมพันธ์กันในระบบ Control การสั่งงานที่สัมพันธ์กันในโครงสร้างของระบบลิฟท์อย่างไรบ้าง
 
    – ฝึกทักษะทั่วไป โดยมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยเป็นการจำลองเหตุการณ์ และให้ช่างได้ฝึกแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตามความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม และนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
 
    – ฝึกจากการทำงานจริง โดยในขั้นแรกบริษัทจะให้ติดตามไปกับช่างที่มีประสบการณ์ Senior Technician เพื่อศึกษางานทดลองซ่อมจนกว่าจะเกิดความชำนาญ และความปลอดภัยต่อตนเองรวมถึงผู้ใช้งาน  เมื่อมีความสามารถในระดับหนึ่งแล้วจึงจะให้เริ่มปฏิบัติงานจริงในตำแหน่ง Junior Technician และมีการประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อปรับตำแหน่งความสามารถต่อไป โดยขั้นตอนต่างๆ จะมี Supervisor Technician เป็นผู้ควบคุมดูแล

ลิฟท์โดยสาร

ลิฟท์โดยสาร

ลิฟท์โดยสาร

 


    จำหน่าย & ติดตั้งลิฟท์โดยสารทุกชนิด

     ลิฟท์โดยสาร สำหรับบรรทุกผู้โดยสาร เราให้บริการติดตั้งตามอาคาร คอนโด อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน และโรงแรม ด้วยเทคโนโลยีการผลิตลิฟท์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล

 

 

    ภายในห้องโดยสารมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ฟังชันการใช้งานง่ายและสะดวกสบาย มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานเป็นเลิศอีกด้วย ติดต่อสอบถามโทร. 02-116-6644

 

 

     ลิฟท์ที่นำมาติดตั้งภายในอาคาร สำนักงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นเทคโนโลยี่ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีคุณภาพสูง และเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในชีวิตปัจจุบัน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรภายในอาคารได้เป็นอย่างดี

ลิฟท์ส่งอาหาร

ลิฟท์ส่งอาหาร

ลิฟท์ส่งอาหาร

 

     จำหน่ายและรับติดตั้งลิฟท์ส่งอาหารขนาดเล็ก สำหรับติดตั้งภายในภัตตาคาร ร้านอาหาร สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาลต่างๆ

 

 

     สนใจติดตั้งลิฟท์ส่งอาหาร เราบริการออกแบบติดตั้งให้เหมาะกับขนาดของพื้นที่ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-116-6644 Line ID: prapas.s

ลิฟท์เตียง

ลิฟท์เตียง

ลิฟท์เตียงผู้ป่วย

 

     Bed Elevator

     ลิฟท์ที่ใช้สำหรับบรรทุกเตียงนอนคนไข้ หรือเตียงผู้ป่วย การดีไซน์ห้องโดยสารนั้น ออกแบบมาสำหรับใช้เฉพาะโรงพยาบาลต่างๆ เนื่องจากห้องลิฟท์นั้นได้ออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับเคลื่อนย้ายเตียงผู้ป่วยโดยเฉพาะ

 

บริษัท สุวรรณภูมิ เอเลเวเทอร์ จำกัด

โดยคำนึงถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่บนเตียงเป็นสำคัญ

 

ลิฟท์เตียง

 

     ที่ไม่สามารถยืนได้เอง ทางจะแคบ แต่จะยาวกว่าลิฟท์ปกติ และมีฟังก์ชั่นที่ออกแบบมาทำให้การใช้งานสะดวกสบายกับผู้ที่พิการทางสายตา และมีความปลอดภัย และประหยัดพลังงานอีกด้วย

เกียร์ลิฟท์

เกียร์ลิฟท์

เกียร์ลิฟท์

 

    GEARLESS PARTS

     เทคโนโลยีเกียร์ลิฟท์รุ่นใหม่ล่าสุด ประหยัดพลังงานกว่าเดิมถึง 40% ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟได้เป็นอย่างมาก สนใจเปลี่ยนอะไหล่มอเตอร์ลิฟท์โทร. 02-116-6644

 

 

     จำหน่ายอะไหล่เกียร์ลิฟท์ หรือมอเตอร์ลิฟท์ Gearless ราคาโรงงาน สอบถามโทร. 02-116-6644

บันไดเลื่อน

บันไดเลื่อน

บันไดเลื่อน

 

     บริษัท สุวรรณภูมิ เอเลเวเทอร์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย และรับติดตั้งบันไดเลื่อนภายใต้แบรนด์ CANNY เหมาะสำหรับติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ติดตั้งตามห้่างสรรพสินค้า โรงแรมหรู หรืออาคารสำนักงาน

 

บันไดเลื่อน / Escalator

 

 

     ด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัย ฟังชั่นการใช้งานและประโยชน์ใช้สอยอันหลากหลาย พร้อมด้วยความทนทานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน สอบถามโทร. 02-116-6644 Line ID: prapas.s

 

ทางเลื่อน / Moving Walk
     บริษัท สุวรรณภูมิ เอเลเวเทอร์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายทางเลื่อนภายใต้แบรนด์ CANNY เรารับติดตั้งและบริการบำรุงรักษาทางเลื่อน ซึ่งเหมาะสำหรับติดตั้งตามห้างสรรพสินค้า (Shopping Mall) สนามบิน (Airport) และตามสถานีขนส่งขนาดใหญ่ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า โดยทางเลื่อนของแบรนด์ CANNY มีการออกแบบให้มีขนาดใหญ่และกว้างถึง 1.4 เมตร ทำให้สามารถรับน้ำหนักและเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและสัมภาระได้มาก

 

สนใจติดตั้งบันไดเลื่อน ทางเลื่อน ติดต่อสอบถามบริษัท สุวรรณภูมิเอเลเวเทอร์ จำกัดได้ที่เบอร์โทร. 02-116-6644

ลิฟท์รถยนต์

ลิฟท์รถยนต์

ลิฟท์รถยนต์

 

     จำหน่ายลิฟท์รถยนต์ หรือลิฟท์บรรทุกรถยนต์ เหมาะสำหรับติดตั้งภายในห้างสรรพสินค้า หรืออาคารขนาดใหญ่ที่ต้องการนำรถขึ้นแนวดิ่ง ตามขนาดและความเหมาะสมของพื้นทีในการติดตั้งลิฟท์รถยนต์

 

 

     โดยเน้นความแข็งแรงในการรับน้ำหนักและความปลอดภัยในการบรรทุกรถยนต์ 02-116-6644 หรือทาง Line ID: prapas.s

ลิฟท์แก้ว

ลิฟท์แก้ว

ลิฟท์แก้ว

 

Glass Elevator

     จำหน่ายและรับติดตั้งลิฟท์แก้ว หรือลิฟท์กระจก รูปแบบการทำงานจะเหมือนกับลิฟท์โดยสาร แต่วัสดุที่ใช้จะแตกต่างกัน จากที่เป็นสแตนเลสเปลี่ยนเป็นกระจกใส มองทะลุได้ เหมาะสำหรับติดตั้งตามโรงแรม หรือห้างสรรพสินค้า

 

 

 

     ลิฟท์แก้วจะช่วยเพิ่มความหรูหรา และมีระดับได้มากกว่าลิฟท์โดยสารแบบปกติ สนใจติดตั้งลิฟท์แก้ว ราคาถูก นัดประเมินราคาฟรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่เบอร์โทร. 02-501-1660, 081-634-3308 หรือทาง Line ID: prapas.s
Translate »
ข้ามไปยังทูลบาร์